Aktuelt fra landbruk og utmark

Skogbrukssjefen i permisjon

Vi oppfordrer alle til å avtale tid for besøk. Da er dere sikre på at vi er her når dere kommer

Fellingsrapport for rådyr

Vi minner om at fellingsrapport for rådyr skal leveres til landbrukskontoret snarest

Søknadsfrist for fiskefondet Horgafondet er 1. november 2019

Tiltak i Horgavassdraget prioriteres, men andre søknader kan også vurderes. Søknad skal være skriftlig og sendes elektronisk til kommunens postmottak eller pr post til Sigdal kommune v/landbrukskontoret, Borgestubakken 2, 3350 Prestfoss.

 

Søknadsfrist - Fond til turist- og friluftsformål

Søknadsfrist for «Fond til turist- og friluftsformål» er 1. oktober.
 

Skogbruksplan

I disse dager utarbeides det nye skogbruksplaner i Sigdal og Flesberg. I den forbindelse vil det i august og utover høsten være feltpersonell ute i skogen som gjennomfører målinger nødvendig for å lage gode skogbruksplaner. Eventuelle spørsmål kan rettes til medlemmer av takstutvalget eller skogbrukssjefen på landbrukskontoret

Søknadsfrist for næringsfond

Søknadsfrist i 2020 er 1. april.
Fondet skal fortrinnsvis anvendes til næringsformål, i form av videreutvikling av eksisterende og etablering av ny næringsvirksomhet. Dette inkluderer også investeringer i fellestiltak som fremmer Sigdalssamfunnet.

Erstatning ved avlingssvikt

AVLINGSSKADE?

Det kan gis erstatning til jord- og hagebruksforetak med avlingssvikt som skyldes klimatiske forhold som det ikke er mulig å sikre seg mot. Det er først ved avling under 70 % av normalen at den offentlige ordningen vil gjelde. Det er som hovedregel bare mengdetap som kan erstattes. Vekstgruppene er delt inn i korn, grovfôr, frukt, bær, potet og grønnsaker.  Avlingsskade beregnes pr vekstgruppe. Beregnet erstatning under kr 5 000,- utbetales ikke.

 

Minner om at Sigdal kommune har innført ekstraordinær båndtvang

Sigdal kommune innførte ekstraordinær båndtvang 24. januar 2018;

Med hjemmel i Lov om hundehold, § 6 f), har Sigdal kommune vedtatt forskrift om ekstraordinær båndtvang med øyeblikkelig virkning. 

Forholdsvis store mengder med løs snø skaper vanskelig leveforhold for viltet i hele kommunen. I tillegg vil mildværsperioder og nedbør i form av regn resultere i skarelag i snøen når temperaturen synker igjen. Dette vanskeliggjør også framkommeligheten for hjorteviltet. Snøforholdene har spesielt redusert rådyras muligheter for å bevege seg og finne lettfordøyelig og næringsrik vinterføde. Hunder som løper løse kan føre til at de blir jaget i hjel, eller forbrenner livsnødvendig energi. For å beskytte viltet har vi innført ekstraordinær båndtvang i Sigdal kommune med øyeblikkelig virkning gjennom fastsettelse av egen forskrift hjemlet i Lov om hundehold.

 

Eiendomsskatten gir tilskudd til fjellet og primærnæringa

Kommunestyret vedtok 29.juni retningslinjene for «Tilskudd til primærnæringa» og «Fond til turist- og friluftformål» i Sigdal kommune.

 

 

Bilde av elevene ved Eggedal skole etter seieren på skoleskogdagen 2017

Eggedal skole stakk av med seieren på årets skoleskogdag

Eggedal skole stakk av med seieren på årets skoleskogdag fredag 9. juni. De fikk dermed pokalen til odel og eie.
Vi gratulerer!