Vaksine_400x244

INFORMASJON OM KORONA OG VAKSINE

KLIKK HER

Aktuelt fra teknisk

Endringer i både byggesaksforskriften og byggteknisk forskrift fra 1. mai 2021

Den nye bestemmelsen om unntak fra søknadsplikt for terrasser i byggesaksforskriften § 4-1 har trådt i kraft. Det er også gjort endringer i unntaket som gjelder tilbygg.

Vil du flytte til hytta? Det er ikke så vanskelig!

Du må søke om bruksendring fra fritidsbolig til bolig.

Problemer med vanntilførsel i Eggedal

Ny oppdatering kl 18:13 

Feilen er nå rettet, og vanntrykket vil gradvis normalisere seg. Vi beklager ulempen dette har medført for berørte abonnenter. 

Utvidet åpningstid på gjenvinningsstasjonen i Nedre Eggedal

I tillegg til ordinær åpningstid på lørdager kl. 10.00 - kl. 14.00, vil gjenvinningsstasjonen også være åpen torsdager f.o.m. 7. mai og frem t.o.m. 15. oktober 2020. Åpningstiden på torsdager er kl. 15.00 - kl. 19.00. Besøkende oppfordres til å holde god avstand til andre besøkende og ansatte, og bruk gjerne hansker ved oppholdet på stasjonen.
 

Gjenvinningsstasjonen holder stengt påskeaften

Gjenvinningsstasjonen i Nedre Eggedal holder stengt påskeaften, lørdag 11. april 2020. Inntil videre driftes gjenvinningsstasjonen som normalt og holder åpent på lørdager i tidsrommet kl. 10.00 - 14.00.

Sigdal i beredskap - oppdatering fra kriseteamet

Oppdateringen om situasjonen i Sigdal ser du i intervjuet under les mer.

Nytt gebyrregulativ for plansaker, byggesaker, delesaker, oppmålingstjenester, seksjoneringssaker og utslippssaker

Kommunestyret har i sitt desembermøte vedtatt et nytt gebyrregulativ for plansaker, byggesaker, delesaker, oppmålingstjenester, seksjoneringssaker og utslippssaker. Det nye gebyrregulativet trer i kraft fra 1. januar 2020.

Oppmålingsavdelingen innfører telefontid

Oppmålingsavdelingen har i vinter/vår gjennomført et LEAN prosjekt for å optimalisere sine arbeidsprosesser. Målsetningen med prosessen har vært å bidra til større kundetilfredshet. Ny arbeidsprosess tilprøves ut i barmakrsperioden 2019 og til medio okotber. Oppmålingsavdelingen vil i denne perioden ha telefon/e-post tid onsdag gjeldende fra og med uke 20 (mandag 13. mai). Forespørsler til oppmålingsavdelingen utenom disse dagene vil bli besvart onsdagen etter. Øvrige dager vil benyttes til for- og ettarbeid og oppmålingsarbeid ute i felt.

 

Gjenvinngsstasjonen

Teknisk sektor minner om at gjenvinningsstasjonen kun er åpen på torsdager ut oktober måned - d.v.s siste åpningsdag er 25. oktober. Mottaket vil også holde "sommeråpent" på torsdager i 2019. Nøyaktig tidspunkt for torsdagsåpent blir annonser før åpning i 2019. Mottaket er åpent som tidligere på lørdager i tidsrommet kl. 10.00 - 14.00.

Adresseinformasjon

Hovedadressering i Sigdal kommune er gjennomført for hele kommunen, supplerende adressering av nye eiendommer foretas fortløpende. nedenfor finner du litt generell informasjon om adressering.