Aktuelt fra teknisk

Utvidet åpningstid på gjenvinningsstasjonen i Nedre Eggedal

I tillegg til ordinær åpningstid på lørdager kl. 10.00 - kl. 14.00, vil gjenvinningsstasjonen også være åpen torsdager f.o.m. 7. mai og frem t.o.m. 15. oktober 2020. Åpningstiden på torsdager er kl. 15.00 - kl. 19.00. Besøkende oppfordres til å holde god avstand til andre besøkende og ansatte, og bruk gjerne hansker ved oppholdet på stasjonen.
 

Gjenvinningsstasjonen holder stengt påskeaften

Gjenvinningsstasjonen i Nedre Eggedal holder stengt påskeaften, lørdag 11. april 2020. Inntil videre driftes gjenvinningsstasjonen som normalt og holder åpent på lørdager i tidsrommet kl. 10.00 - 14.00.

Sigdal i beredskap - oppdatering fra kriseteamet

Oppdateringen om situasjonen i Sigdal ser du i intervjuet under les mer.

Nytt gebyrregulativ for plansaker, byggesaker, delesaker, oppmålingstjenester, seksjoneringssaker og utslippssaker

Kommunestyret har i sitt desembermøte vedtatt et nytt gebyrregulativ for plansaker, byggesaker, delesaker, oppmålingstjenester, seksjoneringssaker og utslippssaker. Det nye gebyrregulativet trer i kraft fra 1. januar 2020.

Gjenvinningsstasjonen pinsaften

Gjenvinningsstasjonen er åpen pinsaften.

Oppmålingsavdelingen innfører telefontid

Oppmålingsavdelingen har i vinter/vår gjennomført et LEAN prosjekt for å optimalisere sine arbeidsprosesser. Målsetningen med prosessen har vært å bidra til større kundetilfredshet. Ny arbeidsprosess tilprøves ut i barmakrsperioden 2019 og til medio okotber. Oppmålingsavdelingen vil i denne perioden ha telefon/e-post tid onsdag gjeldende fra og med uke 20 (mandag 13. mai). Forespørsler til oppmålingsavdelingen utenom disse dagene vil bli besvart onsdagen etter. Øvrige dager vil benyttes til for- og ettarbeid og oppmålingsarbeid ute i felt.

 

Gjenvinngsstasjonen

Teknisk sektor minner om at gjenvinningsstasjonen kun er åpen på torsdager ut oktober måned - d.v.s siste åpningsdag er 25. oktober. Mottaket vil også holde "sommeråpent" på torsdager i 2019. Nøyaktig tidspunkt for torsdagsåpent blir annonser før åpning i 2019. Mottaket er åpent som tidligere på lørdager i tidsrommet kl. 10.00 - 14.00.

Adresseinformasjon august 2017

Nå får stadig flere innbyggere brev fra kommunen om sin nye offisielle veiadresse.

Adressering i Sigdal kommune

Stauts i arbeidet medio september: Adresseplan for Sigdal kommune 2012-2016 med mål og prinsipper, samt lokal skiltforskrift med deltajering av skilting, ble begge vedtatt av kommunestyret i møte 11.04.2013. Hovedutvalget for næring og drift har blitt delgert myndigheten som offisielt navnutvalg. Totalt 271 veinavn har blitt vedtatt med skrivemåte, hvorav 105 er for veier i fjellet.

Attraktive boligtomter på Nerstad

Det er lagt ut seks flotte tomter på Nordheimfeltet på Nerstad, som ligger i tilknytning til allerede eksisterende boligfelt. Nerstad ligger landlig til i nedre delen av Sigdal kommune, med kort avstand til Kongsberg, Drammen og Hønefoss. Det er gangavstand til skole, barnehage og idrettsanlegg langs gang- og sykkesti.