Vaksine_400x244

INFORMASJON OM KORONA OG VAKSINE

KLIKK HER

Aktuelt

Skjemabanken

Dessverre er ikke skjemabanken fullstendig pr. i dag torsdag 13. oktober.
Nettsideleverandøren jobber med å rette feilen. Vi beklager dette, og kommer med ny beskjed da feilen er rettet.

Feil på telefonsystemet

Vi opplever for tiden problemer med telefonsystemt vårt og det kan være vanskelig å nå oss. 

Reguleringsplan - offentlig ettersyn og endelig vedtak

Reguleringsplan for Jareseter 3 er ute på offentlig ettersyn med frist for innspill 16. november. Reguleringsplan for Lislevant er endelig vedtatt.

Invitasjon til temamøte 19. okt. om forvaltning av matjord og klimaråd

Tirsdag 19. oktober kl.17.00 arrangeres et temamøte med fokus på forvaltning av matjord og muligheter med klimaråd i regi av lokalt bondelag, småbrukalag og landbruksrådgivninga. Det er oppmøte på gården til Helge Nubberud før møtet fortsetter inne på kommunehuset. 

Informasjonsdag for fritidsbolig eiere 9. oktober 2021

Sigdal kommune, Krødsherad kommune, Visit Sigdal og Visit Norefjell inviterer fritidsbolig eiere til informasjonsdag på skistua lørdag 9. oktober  kl. 12.00-15.00.
Ordfører i Sigdal, Tine Norman, deltar.

Velkommen!

 

Økende vannstand i Soneren

På grunn av nedbøren de siste dagene, har vannføringen i vassdraga økt. Vannstanden i Soneren er økende, og vil fortsatt øke en del før den begynner å gå tilbake.

Kultur- og idrettsstipend 2021

Kultur- og idrettsstipend tildeles enkeltpersoner eller grupper etter søknad. 

Bassengtrening i Prestfoss

Vannaktivitet med kondisjon-, styrke og bevegelighetstrening som passer for alle, og særlig for deg som har fysiske plager som hemmer aktivitet på land.

Verdens eldredag - tiltak som bidrar til at eldre kan få bo lengre hjemme

I dag (1. oktober) er det verdens eldre dag og en fin anledning til å bli bedre kjent med tiltak som kan bidra til at eldre kan få bo hjemme lengre.

Responssenteret i Kongsberg er et vertskommunesamarbeid mellom kommuner i kongsbergregionen, der Sigdal kommune er med. 

 

Fiskefondet Horgafondet - søknadsfrist 1. november

Horgafondet er et fond til fremme av fiske i Sigdal. Tiltak i Horgavassdraget prioriteres, men andre søknader kan også vurderes.