Vaksine_400x244

INFORMASJON OM KORONA OG VAKSINE

KLIKK HER

Aktuelt

Innspill til kommuneplanens samfunnsdel 2022-2035

I perioden fram til 15. september ønsker vi innspill fra dere til kommuneplanens samfunnsdel.​ Vi oppfordrer alle til å invitere til gjestebud, der dere kommer sammen og diskuterer ulike spørsmål som handler om hvordan Sigdal skal se ut i 2035.

 

Forvaltningsavdelingen og landbrukskontoret har sommerstengt i uke 29

For å få avviklet årets sommerferie, ser vi oss nødt til å stenge forvaltningsavdelingen og landbrukskontoret i uke 29, fra 19. juli t.o.m. 23. juli.

Vi beklager for eventuelle ulemper dette medfører og ønsker alle våre brukere en riktig god sommer!

Lokal forskrift vann- og avløpsgebyrer - høringsfrist 20. august

Sigdal kommune reviderer sin lokale forskrift for vann- og avløpsgebyrer. Høringsnotat og utkast til forskrift kan leses under les mer. 

Sommerhilsen fra ordfører Tine Norman og kommunedirektør Jostein Harm

Dette er den andre sommeren som er preget av pandemirestriksjoner. Det er likevel én stor forskjell, og det er at nå er vaksineringen i full gang. 8 juli hadde 51% av befolkningen i Sigdal fått dose nr. 2 og 78,9 % av befolkningen dose 1 av korona vaksinen.
Smittetrykket i Sigdal er lavt, men det kan snu fort, det har vi sett før. Det er allikevel grunn til optimisme – ikke minst fordi vaksineringen nå har skutt fart.

Kompensasjon for sommeraktiviteter for barn og ungdom i Sigdal

Utdrag fra Kommunestyrevedtak av 24.06.2021:
“Kommunestyret bevilger inntil 100 000, kroner for barn og unges deltagelse på fritidsaktiviteter som organiseres i Sigdal kommune i sommerferien 2021. Sommerferien defineres fra og med uke 26 til og med uke 32.
Det er barn og unge inntil 20 år, som er bosatt i Sigdal kommune, som etter søknad kan få dekt sin deltakeravgift for organisert fritidsaktivitet.”

Legesentrene - åpningstid sommeren 2021

Eggedal legekontorer holder stengt fra 1. juli. Første dag etter ferien er torsdag 12. august.
Prestfoss legesenter holder åpnet alle dager i ferien. Mandag-fredag kl. 08-15-15.00.
Utenom åpningstiden ring:
* Legevakt Ringerike 116117
*
Øyeblikkelig hjelp 113

Informasjon til besøkende på kommunehuset

Sigdal kommune har åpnet dørene til kommunehuset med begrenset åpningstid.

Smedstadjordet - varsel om oppstart

Det varsles med dette om oppstart av regulering av Smedstadjordet på Nerstad. Frist for innspill er 29.07.2021.

FN's 17 bærekraftsmål - et bærekraftig Sigdal mot 2035

Nå starter Sigdal kommune arbeidet med rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2022-2035. Samfunnsdelen er kommunens viktigste verktøy for planleggingen av framtida. Arbeidet med å få inn nødvendig informasjon fra innbyggerne og fritidsbeboerne om hvilken utvikling man ønsker for Sigdal begynner derfor også nå. 

Åtte tips for naturvennlig friluftsliv

Stadig flere tar i bruk den flotte naturen vår, og mange har planer om å nyte sommeren utendørs. Økt ferdsel gir også økt fare for slitasje og forstyrrelse av dyrelivet. Viken fylkeskommune og Statsforvalteren har utarbeidet en brosjyre med åtte tips om naturvennlig friluftsliv.