Vaksine_400x244

INFORMASJON OM KORONA OG VAKSINE

KLIKK HER

Aktuelt

Eiendomsskattelister 2021

I henhold til eiendomsskattelovens § 15 er eiendomsskattelister for 2021 lagt ut til offentlig ettersyn i tre uker fra 27.02.2021.Se under les mer. Eiendomsskattelistene finner du også på servicetorget i Sigdal kommune.

Regnskapet for Sigdal i balanse

Sigdal kommunes årsregnskap for 2020 er avlagt med et netto driftsresultat på 12,7 mill. kroner. Dette utgjør 3,6% av brutto driftsinntekter.
2020 har vært et utfordrende år og har krevd ekstraordinær innsats. Kommunens ansatte har gjort en meget god jobb for å opprettholde god kvalitet på tjenestene og etatene har vist  god budsjettdisiplin.

Kulturmidlene 2021

Frivillige lag som vil søke om tilskudd fra kulturmidlene 2021

må sende søknad om dette til Sigdal kommune innen 1. mai.

Snøskredfarevurdering

Økende vind, nedbør og mildvær gir økende skredfare.

Skiløyper i snødekt vinterlandskap

Informasjon om vinterferien i Sigdal og Krødsherad

Vinterferien står på trappene, og vi vet at det nå er mange som ser frem til ett etterlengtet avbrekk. Vi ønsker innbyggere, hytteboere og alle andre velkommen til å tilbringe vinterdagene i Sigdal og Krødsherad kommuner.

Formannskapsmøte 18.02.2021 kl. 09.00

Formannskapet avholder møte i dag 18.02.2021 kl. 09.00.
Møte kan følge direkte her: https://youtu.be/dqFW_NL_ZF8
 

Møte i hovedutvalget for oppvekst og kultur 17. februar

Hovedutvalget for oppvekst og kultur avholder møte onsdag 17. februar kl. 16.00. Møte kan du følge direkte her: https://youtu.be/uSuioa4JgD0

BRANNVESENET ØVER

Brannvesenet vil i dag og førstkommende onsdag mellom kl. 18.00 og 20.00 gjennomføre øvelser ved Sentrumsgården i Prestfoss.

Det vil av den grunn være ansamling av brannbiler og bruk av blålys i området.

Kommunedelplan for beitebruk i Sigdal og Krødsherad kommuner 2020-2030 vedtatt

Kommunedelplan for beitebruk i Sigdal og Krødsherad kommuner 2020-2030 ble vedtatt i begge kommunene rett før jul. Den endelige planen og tilhørende dokumenter finner under les mer.

 

Stauts Covid-19 i Sigdal 12. februar. 
Henrik Mørch, beredskapssjef,  og Tine Norman, ordfører, gir en oppdatering på Cvid-19 situasjonen i Sigdal.