Aktuelt

Beitebruk i Sigdal og Krødsherad

Nedre Buskerud jordskifterett er invitert til møte der temaene er beiterett og gjerdeplikt. Møte avholdes mandag 3. februar kl. 19.00 på kommunehuset i Prestfoss.

Eier du et verneverdig bygg du ønsker å sette i stand?

Buskerud bygningsvernsenter inviterer til to iformasjonskvelder om hvor og hvordan du kan søke om tilskudd. Informasjonskveldene avholdes 11. februar på Kongsberg og 12. februar på Hønefoss.

Møte i Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Møtested og klokkeslett for møte i Hovedutvalg for oppvekst og kultur 22.01.2020 er endret.
Møtet avholdes på Eggedal Borgerstue kl 16 00, med befaring fra kl 15 00. 
Se møtepapirer

Hovedopptak barnehageåret 2020/2021

Ønsker du barnehageplass med oppstart i perioden august til november 2020? Da må du huske å søke innen fristen som er 01.02.2020.
Ønsker du oppstart etter 30.november, trenger du ikke søke ved hovedopptaket. Søknader som gjelder for perioden desember 2020/ våren 2021 vil bli behandlet ved et evt.suppleringsopptak. Et suppleringsopptak forutsetter at det er ledige plasser i barnehagen.
Ønsker du å endre en barnehageplass du allerede har i Sigdal eller vil bytte barnehage er fristen som over.

Fellingsrapport for rådyr

Vi minner om at fellingsrapport for rådyr skal leveres til landbrukskontoret snarest

Trafikkofrenes dag søndag 12. januar 2020

Trafikkofrenes dag søndag 12. janjar 2020, Tranby kirke i Lier.

Nytt gebyrregulativ for plansaker, byggesaker, delesaker, oppmålingstjenester, seksjoneringssaker og utslippssaker

Kommunestyret har i sitt desembermøte vedtatt et nytt gebyrregulativ for plansaker, byggesaker, delesaker, oppmålingstjenester, seksjoneringssaker og utslippssaker. Det nye gebyrregulativet trer i kraft fra 1. januar 2020.

Sigdal kommune får nytt kommunenummer fra 01.01.2020

Sigdal kommune vil fra 01.01.2020 ha kommunenummer 3045.
Bakgrunnen for nytt kommunenummer er sammenslåing av fylkene Akershus, Buskerud og Østfold til Viken. Fra 1. januar 2020 vil alle kommunene i det nye fylket Viken få nytt kommunenummer. 

Brudd på vannledning på det kommunale vannet i Prestfoss, onsdag 1. januar.

Sigdal kommune har brudd på en vannledning på det komnmunale vann nettet i Prestfoss. Feilen er lokalisert, og alle berørte husstander har blitt kontaktet direkte.