Aktuelt

Kommunestyret avholder møte i dag torsdag 20. januar

Kopmmunestyret i Sigdal avholder møte i dag torsdag 20. januar kl. 17.00. Møte avholdes digitalt og du kan følge det direkte her: https://youtu.be/O7QZu-ikLe8

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter i Sigdal kommune – del 6. Søknadsfrist 3. februar 2022.

Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) hadde i 2021 seks tildelinger til kompensasjonsordningen for lokale virksomheter. Sigdal kommune fikk tildelinger i del 1, 2 og 3 med til sammen 1 766 229 kr. I tillegg har Sigdal kommune fått tildelt 580 000 kr i den siste tildelinga som kom 22.12.21.

 

Kriseledelsen søndag 16. januar: Det er på nytt meldt om til dels kraftige vindkast i våre områder.

Husk å sikre løse gjenstander!
Blant annet søppeldunker som står etter veien kan være utsatt for vind og utgjøre en fare for passerende trafikk. Ta en titt på vår egenberedskapsbrosjyre med gode råd: https://sigdal.custompublish.com/egenberedskap.475445.no.html?fbclid=IwAR0NGkzGJGjffopS_wmZ9uqbWJ2_ORGCvqf3bv6ilxyOUQE6fd1Wmpu6F8Y
Kommunen vil etablere informasjonssenter på Kommunehuset i Prestfoss og alternativt Eggedal Borgerstue dersom det på nytt skulle bli langvarig bortfall av strøm og telefonforbindelse.
Les mer på: 
https://varsom.no/

 

14.01.22 - nett og mobildekning i normal drift kl. 15.15.

Feilen er rettet og alle basestasjoner Sigdal skal være tilbake i normal drift. En spesiell takk til Sigdal Røde Kors, ambulansen og vårt lokale brannvesen i DRBV for god hjelp og godt samarbeid gjennom natten og utover dagen i dag.
Hilsen Kriseledelsen

14.01.22 – informasjon fra kriseledelsen kl. 11.30.

Vedr. bortfall av nett og mobildekning i Sigdal.
Feilen er lokalisert mellom Ulberg – Tveiten, feilen oppstod grunnet løse blikkplater.
Estimert rettetid er 4 timer, og man antar feilen er rettet kl. 16.00.
Kommunen opprettholder informasjonssenter på Eggedal Borgerstue inntil feilen er utbedret.
Spørsmål: ring Sigdal kommune tlf. 32 71 14 00

14.01.22 – informasjon fra kriseledelsen kl. 10.00.

 

Vedr. bortfall av nett og mobildekning i Sigdal. Det er lokalisert fiberbrudd mellom Prestfoss og Eggedal, og dette påvirker mobildekningen. Arbeidet med utbedring av feilen pågår, men det er usikker hvor lang tid det vil ta før nettet er tilbake i normal drift.
Kommunen opprettholder informasjonssenter på Eggedal Borgerstue.

Spørsmål: ring Sigdal kommune 32 71 14 00

 

14.01.22 - Informasjon fra kriseledelsen kl. 08.00

Nytt bortfall av nett og mobildekning i Sigdal.

Ekstremværet Gyda. På nytt er det sendt ut farevarsel om ekstremvær.

Denne gangen ser det ut til at våre områder ikke blir truffet like hardt som sist, men det er allikevel ventet sterk vind og fare for flom og ras i forbindelse med kombinasjon mildvær og sterk nedbør.

Fellingsrapporter

Vi minner om at det er tid for fellingsrapporter for hjortevilt og innlevering av elgtenner. Husk å levere fellingsrapporter for rådyr. Det skal også rapporteres om det ikke er felt noe, og det skal skilles mellom kalv og voksent dyr.

Fristen er tre uker etter jakttidens slutt. Bruk svarslipp eller send en mail til landbrukskontoret: Gunhild.Rishovd.Korsboen@sigdal.kommune.no Oppgi hvilken vald det gjelder.

Sivilforvarsvaret tester varslingsanleggene onsdag 12. januar kl. 12.00

Onsdag 12. januar klokken 12.00 tester Sivilforsvaret signalet «Viktig melding – søk informasjon» i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg.