Koronavirus - bilde pixabay

Korona: informasjon og registrering av selvtest

KLIKK HER

Flagg+redigert

Mottak av flyktninger

KLIKK HER

Aktuelt

Planvedtak

Reguleringsplan for boligområde Smestadjordet ble vedtatt i kommunestyret 22.09.2022. I samme møte ble reguleringsplan Tempelseter fra 1987 opphevet.

Hold meg, slipp meg - kurs for tenåringsforeldre

Sigdal og Krødsherad kommuner inviterer til kurs for familier med barn i tenårene. Kurset er gratis.

Søndagsåpent på gjenvinningsstasjonen i Nedre Eggedal

 

Åpningstidene på gjenvinningsstasjonen i Nedre Eggedal er tirsdager og lørdager kl. 09–16 og fredager kl. 12–19. I perioden 25. september til 30. oktober vil stasjonen også være søndagsåpent, som en prøveordning. På disse seks søndagene vil stasjonen være åpen fra 12-17. Velkommen!

Kommunestyret avholder møte torsdag 22. september

Kommunestyret i Sigdal avholder møte i dag torsdag 22. september kl. 17.00. Møte kan du følge direkte, og link finner du under les mer.

KJØRER DU PÅ VILT - RING 02800

Veit du hva du skal gjøre om du kjører på vilt langs veien? Den gule folderen du kan få tak i på kommunehuset, bensinstasjoner, butikker mm. gir god informasjon om hva du skal gjøre om uhellet er ute. Ha alltid en slik i bilen. Folderen er også nyttig for merking av hvor en evt. påkjørsel har skjedd, slik at fallviltgruppa sitt arbeid blir enklere og mer effektivt.
Det har blitt høst med mørke kvelder, så husk å kjøre forsiktig!

Flytte på hytta?

Lurer du på hva som skal til for å bo på hytta? Les denne artikkelen, samt retningslinjene til Sigdal kommune

Kommunestyrets hensikt med å tillate og legge til rette for at folk flytter til hytta, er at man ønsker flere innbyggere til kommunen. 

Korona: oppfriskningsdose

Sigdal kommune tilbyr oppfriskningsdose mot covid-19. Mer informasjon under les mer.

Varsel om styrtregn 12.09.2022

Det varsles om styrtregn gjeldende fra i kveld mandag 12. september.

Førstehjelpskurs til småbarn

Helsestasjon i samarbeid med ambulansetjenesten inviterer til førstehjelpskurs til småbarn. Onsdag 21. september kl. 16.00 - 17.30.
Ambulansetjenesten v/Svein Hunstad vil gi en praktisk gjennomgang av førstehjelpsteknikker.

Høring på lokal forskrift for feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Sigdal kommune publiserer med dette høring på lokal forskrift om gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Likelydende forskrifter er lagt ut på høring for alle kommunene som er deleiere av Drammensregionens Brannvesen IKS.

Etter endt høring skal forskriften behandles i eierkommunenes folkevalgte organ. Formålet med høringen er å opplyse saken, forberede berørte på hva som kan bli vedtatt, gi berørte mulighet til å påvirke saksutfallet og bidra til å samordne regelverk og andre offentlige tiltak.

 

Forslaget til gebyrforskrift for kommunene i Drammensregionens brannvesen innebærer ikke endringer av dagens praksis eller priser, men er en formalisering av eksisterende praksis.