INFORMASJON OM KORONA

Lokal forskrift vedtatt 10.11.2020. - revidert 19.11.2020

KLIKK HER

Aktuelt

Skoleruta for 2021/2022 og 2022/2023

Fylkestinget i Viken har vedtatt en felles skolerute for de videregående skolene i Viken.  Hovedutvalget for oppvekst og kultur vedtok i møte den 18/11 å legge opp skoleruta for 2021/2022 og 2022/2023 i tråd med denne.

Hovedutvalget for oppvekst og kultur avholder møte i dag onsdag 18. november kl. 16.00. Du kan følge møte direkte.

 

Spørreundersøkelse - bærekraftig reisemål

Visit Norefjell og kommunene Flå, Krødsherad, Modum og Sigdal har gått sammen for å gjøre Norefjellregionen til et bærekraftig reisemål for besøkende og fastboende.

Status Sigdal 16. november 2020. Beredskapssjef Henrik Mørch og kommuneoverlege Beate Smetbak oppsummerer den nye smittevernforskriften og informerer om situasjonen i Sigdal. 

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2021

Midlene utlyses med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak for 2021. Inntil 20 millioner kroner er satt av til utprøving av metoder/arbeidsmodeller og koordinering av samarbeidet mellom tjenester

Sigdal kommunestyre avholder i dag tirsdag 10. november ekstraordinært kommuensetyremøte. Møte avholdes digitalt på teams, og du kan følge møte direkte. 

 

Reguleringsplan Mikkelstjenn økogrend

Reguleringsplan Mikkelstjenn økogrend ble vedtatt i kommunestyret 5. november. Det er 3 ukers klagefrist på vedtaket.

Beredskapssjef Henrik Mørch informerer om nye smitteverntiltak og oppvesktsjef Hanne Bredde Vig gir status for skolene.

Informasjon til besøkende på Sigdalsheimen

Det er mulighet for beboerne å ta imot besøk på Sigdalsheimen. Det må imidlertid følge Folkehelseinstituttets rutiner for hvordan besøket skal gjennomføres. Sårbare beboere på Sigdalsheimen skal ikke utsettes for unødig smitterisiko.  Nye retningslinjer angående besøk på Sigdalsheimen gjelder fra 04.11.2020

Besøk må avtales på telefon i forkant, med hver avdeling på Sigdalsheimen. Hovedinngangen vil fortsatt være låst.