Flagg+redigert

Krigen i Ukraina

KLIKK HER

Aktuelt

Informasjon korona

For utdeling av selvtester i sommer: Ring teststasjonen tlf. 477 00 416 eller Sigdal helsestasjon tlf. 32 71 14 00. Sigdal kommune ønsker å følge med på smittesituasjonen, så det er ønskelig at personer med positiv selvtest registrerer dette: https://sigdal.custompublish.com/selvregistrering-av-positiv-hjemmetest.568112.no.html

Det er ingen restriksjoner unntatt at det anbefales at de som er seg syke holder seg hjemme, og unngår kontakt med personer som har risiko for å bli alvorlig syke.

Kommunestyremøte onsdag 22. juni.

Kommunestyret avholder møte i dag onsdag 22. juni. Møte starter med befaring av Sentrumsgården, og møte settes kl. 09.30. og streames fra møtestart.

Informasjon om gjerdebruk og hytter

Bruk av gjerder reguleres gjennom Dyrevelferdsloven § 15. Bygninger, gjerder og andre mindre innretninger skal utføres eller oppføres og holdes ved like slik at dyr ikke utsettes for fare for unødige påkjenninger og belastninger.

Sigdal kommune inviterer til åpen dag i Sentrumsgården torsdag 23. juni.

Sigdal kommune inviterer til åpen dag til Sentrumsgården. Alle som ønsker å komme innom er hjertelig velkomne! Åpen dag torsdag 23. juni kl. 14.00 – 17.00. Publikum kan gå rundt i det nyoppussede bygget og se hvordan det har blitt innvendig og utvendig. Representanter fra kommunen og tjenestene vil være til stede for å svare på spørsmål.
Det er enkel servering. Velkommen!

FV. 287 stenges for trafikk i området Lauvlia i perioden 20. juni til 16. september.

FV. 287 stenges for trafikk i området Lauvlia i perioden 20. juni til 16. september, vestsida av Soneren. Veien stenges i ukedagene fra kl. 07.00 mandag til kl. 13.00 fredag. Omkjøring via Eidalsveien, østsida av Soneren. Det skal foretas en oppgradering på strekningen forbi Lauvlia med nye stikkrenner og masseutskiftninger.

Legesentrene informerer

Prestfoss legesenter: Vi har nå startet med ferieavvikling på legesenteret. I ukene fremover er det derfor få leger og medarbeidere på jobb, og vi må derfor prioritere øyeblikkelig hjelp. Vi ønsker at vanlige kontroller settes opp etter ferien. Redusert kapasitet vil også føre til lengre ventetid på telefonen og lengre ventetid på laboratoriet. Henvendelser via Helsenorge til fastlege vil dessverre ikke være mulig når legen har ferie. Onsdag 17. august begynner vi flyttingen tilbake i ny-oppussede lokaler i Sentrumsgården, og fra 17.-19. august vil vi  da kun ta imot øyeblikkelig hjelp. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon om flyttingen.

Eggedal legekontor er sommerstengt f.o.m. uke 27 t.o.m. uke 30.

Vi ønsker alle en riktig god sommer!

Kommunalt foreldreutvalg - natte-/foreldrevandring

Kommunalt foreldreutvalg har tatt initiativ til å lage en natte-/foreldreravnordning i Sigdal fem lørdager denne sommeren; 18/6, 25/6, 2/7, 6/8 og 13/8. De voksne kommer til å være synlige der ungdommer i Sigdal samles; i gapahukene, ved fjorden eller andre samlingspunkter. Det er ønskelig å ha noen som kan ta en tur ut i båt for å være synlig på fjorden også. Natte-/foreldreravner er ikke politi, men skal kunne være tryggevoksenpersonene ungdommer kan tilkalle eller snakke med ved behov. Det er også en fin måte for foreldre å bli kjent med andre foreldre i Sigdal på!

Bli med på sommerens hyggeligste dugnad, da vel!

 

Interesserte bes ta kontakt med leder av Kommunalt foreldreutvalg; Anne Mossik på telefon 95152439 eller mossik@yahoo.no

Fv 287 i området Lauvlia stenges i perioden 20. juni til 16. september.

FV. 287 stenges for trafikk i området Lauvlia i perioden 20. juni til 16. september. Veien stenges i ukedagene fra kl. 07.00 mandag til kl. 13.00 fredag, og vil etter planen være åpen for trafikk i helgene. Omkjøring via Eidalsveien, østsida av Soneren. Det skal foretas en oppgradering på strekningen forbi Lauvlia med nye stikkrenner og masseutskiftninger.

SOMMERGØY 8. - 11. AUGUST. FULLT!

Grunnet stor interesse og mange påmeldte er vi dessverre nødt til å stenge påmeldingen til aktiv sommer Sigdal. Det er nå 10 plasser igjen og påmeldingen er åpen ut dagen i dag mandag 13.juni. Veldig flott at så mange vil være med, vi gleder oss!

Midt-Buskerud bibliotek STENGT f.om. 15.juni t.o.m. 24.juni

På grunn av bytte av biblioteksystem, vil bibliotekene i Modum, Krødsherad og Prestfoss være stengt f.o.m. onsdag 15. juni t.o.m. fredag 24. juni. Vi åpner igjen med ordinære åpningstider mandag 27. juni. Da har vi forhåpentligvis et funksjonelt biblioteksystem uten problemer. Eggedal holder åpnet med manuell registrering av utlån i hele perioden, men fint om man enten benytter biblioteket før eller etter overgangen hvis mulig. I Modum er det mulig å komme innom å hente/kjøpe billetter hver dag mellom kl. 11.00 og kl. 16.00, Vi beklager ulempen dette måtte medføre.