Koronavirus - bilde pixabay

Korona: informasjon og registrering av selvtest

KLIKK HER

Flagg+redigert

Mottak av flyktninger

KLIKK HER

Arbeids-/ aktivitetstjeneste

Målsetning:
Sikre at unge og voksne funksjonshemmede brukere i Sigdal kommune har en meningsfylt hverdag og meningsfylte aktiviteter ut fra sine forutsetninger.

Generelt:
Tjenesten tildeles delvis i henhold til Helse- og omsorgstjenestelovens § 3-2, bokstav b. og vurderes opp mot andre vedtak etter loven utfra brukerens behov.
Arbeids- /aktivitetstilbudet legges opp etter den enkeltes behov, og kan inneholde alt fra fysioterapi og sansestimulering til ADL- trening og arbeid/ produksjon.

Kontaktperson: Virksomhetsleder Turid Flaget
Telefon: 32 71 22 00
E-post: turid.flaget@Sigdal.kommune.no