Vaksine_400x244

INFORMASJON OM KORONA OG VAKSINE

KLIKK HER

Arrangementer, idretts- og fritidsaktiviteter

Her finner du oversikt over FHI`s nasjonale tiltak gjeldende fra 23. februar 2021.

Les mer utfyllende om tiltakene her.

 

Arrangementer

Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner bør utsettes eller avlyses. 

Regler for arrangement:

Maks ti personer på private sammenkomster utenom i eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale.

Maks ti personer på innendørs arrangement, likevel 100 personer hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser.

Maks 50 personer på innendørs idrettsarrangement for barn og unge under 20 år som kun samler deltakere fra samme kommune.

Maks 200 personer på arrangementer utendørs, likevel 3x200 personer hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser.

Adgang til å skjenke alkohol på arrangementer til kl. 22.00.

 

Idretts- og fritidsaktiviteter

Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, og det åpnes for idrettsarrangementer som samler deltakere fra samme kommune.

Dersom barn og unge trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det. 

I individuelle utendørsidretter som ikke innebærer nærkontakt kan konkurransene samle deltakere fra idrettskretsen/region.

Voksne over 20 år i breddeidretten anbefales å ikke drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.

Toppdrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs. Seriespill i toppidretten anbefales fortsatt utsatt.

Toppidrettsarrangementer tillates, men med unntak av seriespill.