Koronavirus - bilde pixabay

Korona: informasjon og registrering av selvtest

KLIKK HER

Flagg+redigert

Mottak av flyktninger

KLIKK HER

Barnehageeinfo - Korona

Les her for råd om når barna bør holdes hjemme fra barnehagen

 

Trafikklysmodell over smitteverntiltak:

Folkehelsenstituttet har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge. Det er den generelle smittesituasjonen i Norge som avgjør nivået som skal følges. Felles for alle nivåene er at ingen skal møte i  barnehager eller skolen hvis de er syke og at alle må vaske hendene og ha god hostehygiene.


Modellen er et fleskibelt verktøy og gjør det mulig å planlegge mer langsiktig. Barnehagene kan nå planlegge for en mer normal situasjon.
Her kan du lese mer om hva trafikklysmodellen går ut på.
 

Veiledere

Beredskapsplan for barnehageeier
Smitteveileder
Nivårinndeler: Trafikklysmodellen

Tips og råd til foreldre