Koronavirus - bilde pixabay

Korona: informasjon og registrering av selvtest

KLIKK HER

Flagg+redigert

Mottak av flyktninger

KLIKK HER

Barnehagene i Sigdal

De private barnehagene

I Sigdal kan vi bla by på meget trygge og gode bo- og oppvekstvilkår og full barnehagedekning.
Sigdal kommune tilbyr totalt 202 barnehageplasser for barn i alderen 1-6 år fordelt på 4 barnehager. Barnehagene er foreldredrevet, og de leier barnehagebygga av Sigdal kommune

Eggedal barnehage
Enger barnehage
Nerstad barnehage
Prestfoss barnehage

 

Nyttig informasjon for deg som ønsker barnehageplass

Overgang barnehage-skole

Nyttig informasjon til deg som vil starte barnehage eller skal være dagmamma

Godkjenning av barnehage med veileder
Godkjenning etter miljørettet helsevern
Forskrift etter miljørettet helsevern med veileder til forskrift om miljørettet helsevern
Forskrift om familiebarnehage
Etablere barnehage.no

Skal du være dagmamma og ha tre eller flere barn samtidig, og du tilbyr en ukentlig oppholdstid på mer enn ti timer for hvert barn, må du ha godkjenning fra kommunen.

Lokale dokumenter