Vaksine_400x244

INFORMASJON OM KORONA OG VAKSINE

KLIKK HER

Barnehageplan for perioden 2020-2025

30.04.2020 vedtok Kommunestyret at forslag til ny barnehageplan for perioden 2020-2025 sendes på høring og offentlig ettersyn i perioden
5. mai - 20 juni jf. Plan og bygningsloven § 11-14.

I tråd med vedtaket legges Barnehageplanen for 2020-2025 ut på høring. PDF document ODT document

Høringsinstanser

Høringsinstanser er:
De private barnehagene
Foresatte
Delta
Fagforbundet
Næringslivet
Helsestasjonen
Andre interessenter

Høringsfrist settes til 20.06.2020

Høringsinnspill sendes digitalt til Sigdal kommune