Barnehageplass

Trenger du barnehageplass? Søknadsfristen til hovedopptak er 1. februar, men det foretas suppleringsopptak gjennom hele året.