INFORMASJON OM KORONA

Lokal forskrift vedtatt 10.11.2020. - revidert 19.11.2020

KLIKK HER

Barnehagene i Sigdal

I Sigdal kan vi bla by på meget trygge og gode bo- og oppvekstvilkår og full barnehagedekning.
Sigdal kommune tilbyr totalt 190 barnehageplasser fordelt på 4 barnehager. Barnehagene er foreldredrevet, og de leier barnehagebygga av Sigdal kommune

Overgang barnehage-skole

" Med spent forventning" - Overgang mellom barnehage og skole

Nyttig informasjon til deg som vil starte barnehage eller skal være dagmamma

Godkjenning av barnehage med veileder
Godkjenning etter miljørettet helsevern
Forskrift etter miljørettet helsevern med veileder til forskrift om miljørettet helsevern
Forskrift om familiebarnehage
Etablere barnehage.no

Skal du være dagmamma og ha tre eller flere barn samtidig, og du tilbyr en ukentlig oppholdstid på mer enn ti timer for hvert barn, må du ha godkjenning fra kommunen.