Besøksavtaler på Sigdalsheimen

Det vil i henhold til FHI sine anbefalinger bli endringer på besøksavtaler på Sigdalsheimen og i Tjenester til funksjonshemmede. Sigdal kommune vil sammen med kommuneoverlegen utarbeide nye rutiner som vil bli kunngjort innen 5. juni. Avtalt besøk utendørs er selvsagt mulig, men vi minner om de generelle smittevernreglene:

  • Vær hjemme hvis du er syk og/eller har luftveissymptomer
  • God håndhygiene
  • Host i albuen

Disse reglene er like viktige framover, ikke minst av hensynet til våre mest sårbare.