Borgelig vielse i Sigdal kommune

1. januar 2018 overtok landets kommuner gjennomføring av borgerlig vigsel fra tingretten.
Sigdal kommune ønsker å legge til rette for at vielsen blir en verdig og minnerik opplevelse. På denne siden finner dere informasjon , og en oversikt over hva dere må ordne før vielsen.

 

Ordfører - redigert.jpg