Vaksine_400x244

INFORMASJON OM KORONA OG VAKSINE

KLIKK HER

Skoleskyss under koronasituasjonen

Gjeldende smittevernforskrift pålegger bruk av munnbind for alle personer over 12 år der det ikke er mulig å overholde en meters avstand. Statsforvalteren har bekreftet at dette også gjelder skoleskyss.

06.04.2021 - Bruk av munnbind på skolebuss

Statsforvalteren bekrefter i ny veileder at vi kan skille mellom barne- og ungdomsskolen. Elever på ungdomsskolen i Sigdal skal derfor benytte munnbind på skolebussen til og fra skolen. Dette vil virke som et forebyggende smitteverntiltak nå etter at påskeferien er over.

Ungdomsskolen vil dele ut munnbind til alle elever som benytter seg av skolebussen, men vi ber om at elevene benytter eget munnbind på vei til skolen i morgen onsdag, 07.04.21.

Vi minner om at barna og ungdommene skal oppfordres til å holde seg til sin egen kohort på bussen.

Munnbindpåbudet gjelder også for elever ved videregående skole og andre reisende på kollektivtransport.

29.01

Etter påtrykk fra Sigdal kommune har Viken fylkeskommune/Brakar satt inn tiltak, og Brakar har sendt ut følgende info:
"Det vil i en periode settes inn ekstra buss på onsdager fra Nerstad skole ved skoleslutt retning Eggedal. Samtidig vil det settes inn en ekstra buss fra holdeplass Bakke bru kl 0714 alle skoledager retning Åmot skyss- stasjon. Denne bussen kjører parallelt med hovedbussen.

Dette er en midlertidig ordning som vi bli vurdert fortløpende. Ekstramatriell er hentet fra andre områder og kan bli omdisponert ved større behov andre steder i Brakars område.
Tiltak som nå inverksettes er ikke å betrakte som en ending i ruter eller tider."

I og med at Brakar/ Viken Fylkeskommune nå har tatt ansvar og setter inn ekstra transport, vil det ikke lengre være behov for minibussen som Sigdal kommune hadde gjort avtale om for uke 5.  

 

27.01

Organisering av suppleringstransport som smitteverntiltak ved skoleskyss i Sigdal
Sigdal kommune organiserer supplerende skoleskyss for elever fra Sigdal ved Buskerud videregående skole fra og med torsdag morgen, 28.01.2021.

Vi setter opp en minibuss som kjører rett før ordinær bussrute 105 fra Prestfoss bru til Åmot skyss-stasjon med avgang kl. 06.53 fra Prestfoss. Minibussen tar med seg kun sigdalselever på strekningen inntil bussen er full. Elever som ikke får plass på minibussen tar ordinær bussrute nr. 105.

Minibussen kjører sigdalselevene tilbake på strekningen Åmot-Prestfoss med avreise Åmot skyss-stasjon kl. 13.40.

Hensikten med denne ekstra bussen er å gjøre flere seter tilgjengelige og øke kapasiteten på hovedbussen, slik at avstand og smittevern kan overholdes på en god måte.

Tiltaket er en prøveordning foreløpig ut uke 5. Vi vil fortløpende vurdere og evaluere både organisering og omfanget av dette ekstra tiltaket. Endringer kan derfor forekomme raskt, men vi vil sørge for god informasjon i forkant.

Følg med på koronainformasjon på hjemmesiden til Sigdal kommune for oppdateringer om tilbudet her.

Skoleskyss fra og med 05/01-2021

Skolekontoret har vært i kontakt med Brakar AS i forhold til å begrense smittespredning på skolebussen, særlig nå i tiden med skoler både på rødt og gult nivå. Vi har fått føglende svar:  " All skoleskyss som kjøres av Vy med buss følger FHI sin smitteveileder. Elever kan sitte skulder ved skulder og alle sitteplasser unntatt de bak sjåfør og de som vender feil vei kan benyttes. Det er punktene under «kontaktreduserende tiltak» som nå gjelder. Forsterkede tiltak er ikke innført pr dd. 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-i-kollektivtransport-covid-19/praktiske-rad-for-a-redusere-smitte#kontaktreduserende-tiltak

 

All lukket skoleskyss dvs. kun drosje er ikke rutesatt og skal følge Udir sin veileder. Vi er nå på rødt nivå for u.skole og vgs, og gult nivå for barneskole.

Selv om vi nå er på rødt nivå skal vi i utgangspunktet ikke gjøre spesielle tilpasninger, annet enn at ingen skal sitte i forsetet. Det står i veileder at elever i samme husholdning eller kohort kan sitte sammen. Dette skal ikke tolkes som at de som ikke er i samme kohort ikke kan sitte sammen."

Kjøregodtgjørelse til foresatte som velger å kjøre selv.

Grunnet den pågående smittesituasjonen godkjenner Brakar inntil videre egenkjøring for foresatte som har mulighet til å kjøre selv.

Ordningen gjelder for elever som har rett på ordinær skoleskyss, og godtgjørelse gis etter faste satser.

 

Er det noen av dere foresatte som ønsker å benytte ordningen, ber vi dere ta kontakt med skolen fortløpende.
NB. Godtgjørelse vil innvilges når kjøringen er avklart på forhånd.

Dere finner søknadsskjema for godtgjørelse her 

Endelig utbetaling av godtgjørelsen vil være i juli 2021.