Koronavirus - bilde pixabay

Korona: informasjon og registrering av selvtest

KLIKK HER

Flagg+redigert

Mottak av flyktninger

KLIKK HER

Byggesak

Hjelp til byggesaken

Om du skal sette opp et nybygg eller tilbygg, endre eksisterende bygning, rive bygninger eller gjøre andre tiltak på din eiendom så behøver du normalt en tillatelse fra bygningsmyndigheten i kommunen. Kommunen skal gjennom sin byggesaksbehandling påse at plan- og bygningsloven med forskrifter overholdes og at overordnede retningslinjer i gjeldende arealplaner følges.

Mindre tiltak på bebygd eiendom

Hva menes med mindre tiltak og hvilke regler gjelder?

Søk digitalt

Det finnes flere løsninger for å sende inn byggesøknader digitalt. De ulike løsningene finner du på https://dibk.no/soknad-og-skjema/. Der ligger også alle skjemaer for byggesøknad tilgjengelig for utskrift.

Nabovarsel kan sendes digitalt fra https://sigdal.e-torg.no/.
Her går det også an å bestille situasjonskart, digitale kart, 3D-modeller etc.
Har du spørsmål i forbindelse med byggesaker – gå inn på https://dibk.no/ - her ligger det nyttig informasjon.

Refusjon av saksbehandlingsgebyr for bygge- og utslippssaker

I forbindelse med søknad om tiltak på bebygd eller ubebygd boligeiendom vises det til kommunestyrets vedtak KS 31/16, datert 28.04.2016.

Kriterier for refusjon av saksbehandlingsgebyr finner du her.

Mal for søknad om refusjon av saksbehandlingsgebyr finner du her.

Tettpå Sigdal

Tettpå er et tiltak på tvers av offentlige etater, partene i arbeidslivet, byggebransjen og forbrukernes interesseorganisasjoner. Tiltaket er implementert i mange av landets største by- og hyttekommuner.