Kommunehuset vil gradvis åpnes opp igjen. Kommunedirektør Jostein Harm og beredskapssjef Henrik Mørch informerer om åpningen, og hvordan kommunen i større grad vil bruke digitale verktøy framover.