16.03.2021: Kriseledelsen i Sigdal kommune oppdaterer i forbindelse med regjeringens innføring av strenge smittteverntiltak i hele Viken.