Dagsenter Eggedal Eldresenter

Vilkår/forutsetninger:
Dagsenteropphold er hjemlet i Lov av 7. februar 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter § 2-1a, annet ledd (Rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste), og Lov av 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m § 3-2, første ledd, nr. 6, bokstav b (Personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt), jf khol § 1-1 (Lovens formål) nr 1-3 og nr.6

 

Trenger du et puff til å komme deg ut en dag eller to i uka? Vi kan tilby dagsenter ved Eggedal Eldresenter på tirsdager. Et trivelig tilbud med mange muligheter for aktiviteter og trening. Det serveres en lett frokost bestående av påsmurte brødskiver og kaffe ved ankomst, og middag før avreise.

Aktivitetstilbudet kan blant annet inneholde:

  • Formingsaktiviteter
  • Bingo og andre typer spill
  • Sang og musikk, med dikt og historier (her er brukerne selv med å bidra)
  • Trening med fysioterapeut
  • På våren og sommeren prøver vi å dra på tur. Da reiser vi til steder der det er lenge siden du har vært. Det er bare å komme med ønske.
  • Mulighet for å treffe gamle kjente, eller bli kjent med nye.

Hvis dette høres spennende ut, så ta kontakt med saksbehandler i hjemmetjenesten eller aktivitør på Eggedal Eldresenter. Hun kan være behjelpelig med å fylle ut søknad for dagsenter.

Søknadsskjema sendes til Helse- og omsorgsavdelingen, Holmenjordet 10 3350 PRESTFOSS

Du kan få hjelp til å fylle ut søknad, ta kontakt med kontaktpersonen under.

Kontaktperson: Saksbehandler i hjemmetjenesten. Telefon 32 71 22 00 (hverdager mellom kl 8:00 og 15:30).