Vaksine_400x244

INFORMASJON OM KORONA OG VAKSINE

KLIKK HER

Detaljreguleringsplan - Aassetra - offentlig ettersyn og høring

Detaljreguleringsplan for Aassetra på Haglebu legges ut på offentlig ettersyn og høring. Frist for innspill i saken er 6. august 2021.

Offentlig ettersyn med frist 6. august 2021

Hovedutvalg for næring og drift har i møtet 27.05.2021 vedtatt å legge følgende reguleringsplan ut på offentlig ettersyn og høring;

 

Reguleringsplan for Aassetra gbnr 153/3

Området ligger rett nord for Åslandseter og skiheisen på Haglebu. Formålet med planen er å legge til rette for fritidsbebyggelse i form av leiligheter og fritidsboliger.

 

Dokumenter i saken:

Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn fram til 06. august 2021. Eventuelle merknader til planforslaget sendes til Sigdal kommune, Borgestubakken 2, 3350 Prestfoss eller post@sigdal.kommune.no.