Vaksine_400x244

INFORMASJON OM KORONA OG VAKSINE

KLIKK HER

Digitaliseringsstrategi 2017-2020 for Sigdal kommune

Kommunestyret i Sigdal vedtok 29.06.2017 Digitasliseringsstrategi for 2017-2020 for Sigdal kommune.
Strategien danner et sett med felles mål som beskriver hvordan digitaliseringsarbeidet skal videreføres. Strategien sier hva kommunen skl oppnå, og skisserer noen av utfordringene kommunen står overfor. Sigdal kommunes digitaliseringsstrategi har følgende visjon:
Gode og tilgjengelige digitale tjenester styrker dialogen med innbyggere og næringsliv og gir et godt lokalsamfunn.

Dokumentet Digitaliseringsstrategi 2017-2020 for Sigdal kommune finner du her.