Koronavirus - bilde pixabay

Korona: informasjon og registrering av selvtest

KLIKK HER

Flagg+redigert

Mottak av flyktninger

KLIKK HER

Dokumenter i prosessen

Høringsuttalelser kommunedelplan for Tempelseter, Djupsjøen og Eggedal sentrum

Sigdal kommune vedtok i september å legge kommunedelplan for Tempelseter, Djupsjøen og Eggedal sentrum ut på høring og offentlig ettersyn. Høringsfristen var 15.11.2019, og det kom inn totalt 43 innspill.
 

Høringsutkast kommunedelplan Tempelseter, Djupsjøen og Eggedal sentrum

Kommunestyret vedtok 05.09.2019 i sak 58/19 å legge kommunedelplan for Tempelseter, Djupsjøen og Eggedal sentrum ut på høring. Høringsfristen er 15.11.2019. Dokumentene finner du under les mer.

Kommunedelplan Tempelseter, Djupsjøen og Eggedal sentrum

Det åpnes nå for arealinnspill til kommunedelplanen for Tempelseter, Djupsjøen og Eggedal sentrum. Frist for arealinnspill 1. oktober 2018.