Driftsavdelingen

Driftsavdelingen har ansvaret for både drift og forvaltning av kommunale eiendommer, bygg, veier og anlegg.
Arbeidsområder: rengjøring, vaktmesterfunksjon, vedlikehold og drift av diverse kommunaltekniske bygg- og anlegg. Kommunaltekniske anlegg består bl.a. av: renseanlegg, vannverk og pumpestasjoner.

 

Driftsavdelingen er organisert under teknisk sjef.

Leder for driftsavdelingen:
Ingrid Bakke. 
ingrid.bakke@sigdal.kommune.no
Tlf. 32 71 14 00 / 936 29 122
 

Eiendomsforvalter og kommunale veier. Beredskapssjef.
Henrik Mørch
henrik.morch@sigdal.kommune.no
Tlf. 32 71 14 00 / 938 88 959

I tillegg består avdelingen av ytterligere 6 personer. Disse er sysselsatt med rengjøring, vaktmesterfunksjon, vedlikehold og drift av diverse kommunaltekniske bygg- og anlegg. Kommunaltekniske anlegg består bl.a. av: renseanlegg, vannverk og pumpestasjoner.

Vannverk og renseanlegg:
Avdelingen drifter vannverk og renseanlegg med tilhørende ledningsnett og kummer i tettstedene Nerstad, Prestfoss, Nedre Eggedal og Eggedal. Total lengde med hovedvannledningsnett er ca. 15 km. Total lengde med hovedavløpsnett er ca. 12 km. Avdelingen drifter i denne sammenheng 7 stk kloakkpumpestasjoner samt 2 stk trykkøkningsstasjoner på vannledningsnettet.

Slam:
Innsamlet slam fra nedre del av bygda blir fortrinnsvis kjørt til slammottak på Grasvikmoen. Slam fra fjellet og øvre del av bygda blir i hovedsak levert ved slammottak i Båsheim.
Sigdal Septikservice, tlf. 958 12 087.

Renovasjon:
Renovasjonsordningen omfatter innsamling av husholdningsavfall og levering av sortert avfall ved gjenvinningsstasjonen i Nedre Eggedal.
Adr. Eggedalsveien 233, 3358 Nedre Eggedal.

Renovasjon i Sigdal fra 01.07.2021
Kommunestyret i Sigdal har vedtatt å søke inntreden i RfD – Renovasjonsselskapet for Drammensregionen. Forutsatt at kommunestyrene i dagens eierkommuner godkjenner vår inntreden, vil RfD overta ansvaret for renovasjonen i Sigdal fra 01.07.2021. Med den nye ordningen vil kildesortering komme på plass også i Sigdal, og det vil bli en del endringer fra dagens løsning. Dette vil imidlertid ta litt tid, og det blir en overgangsperiode. Alle innbyggere vil få informasjon fra RfD i god tid før endringer er planlagt gjennomført.

De som er interessert, kan lese mer om dette her: https://www.rfd.no/om-rfd/aktuelt/rfd-forbereder-ny-renovasjonsordning-i-sigdal-kommune#/

Gjennvinningsstasjonen 

Gjennvinningsstasjon har følgnede åpningstider:

Tirsdager kl. 09:00 - 16:00

Fredager kl. 12:00 - 19:00

Lørdager kl.  09:00 - 16:00 

Besøkende på Nedre Eggedal gjenvinningsstasjon kan levere avfall med kjøretøy inntil 7,5 tonn, på alle dager stasjonen er åpen.

 

 

Husholdningsavfall/sekkestativ:
Ruller med søpplesekker blir kjørt ut i uke 26 og uke 51.


Ved bestilling av nye sekker, avfallsbeholder eller melde fra om at avfallet ikke er hentet, ring: 32 71 14 00.

Kommunale veier:
Avdelingen har vedlikeholdsansvar for bortimot 60 kilometer med kommunale veier, samt diverse plasser.

Utleieboliger og diverse bygg:
I tillegg til drift og vedlikehold av administrasjonsbyggene (omfatter kommunehus, helsestasjon og lokaliteter til kirken), har avdelingen vedlikeholdsansvar for brannstasjon i henholdsvis Prestfoss og Eggedal, samt 30 stk utleieenheter (omfatter alt fra boliger til mindre leiligheter).