Ekstremværet Gyda. På nytt er det sendt ut farevarsel om ekstremvær.

Denne gangen ser det ut til at våre områder ikke blir truffet like hardt som sist, men det er allikevel ventet sterk vind og fare for flom og ras i forbindelse med kombinasjon mildvær og sterk nedbør.

 

Dette kan føre til både bortfall av strøm og stengte veier. Ta en titt på vår egenberedskapsbrosjyre med gode råd som du finner her: https://sigdal.custompublish.com/egenberedskap.475445.no...

Kommunen vil etablere informasjonssenter på Kommunehuset i Prestfoss og alternativt Eggedal Borgerstue dersom det på nytt skulle bli langvarig bortfall av strøm og telefonforbindelse.

Les mer på https://varsom.no/