Erstatning ved naturskade

Statens naturskadeordning gir erstatning for skader på objekter det ikke er mulig å forsikre gjennom en alminnelig privat forsikring.

Informasjon finner du her: https://www.landbruksdirektoratet.no/naturskadeordningen/;jsessionid=7BD49ED40685D6FD0B17EDBC28470C2B