Vaksine_400x244

INFORMASJON OM KORONA OG VAKSINE

KLIKK HER

Etablererveiledning


Buskerud Næringshage tilbyr gratis veiledning og kurs til de som vurderer å starte sin egen bedrift i Midt-Buskerud. Etableringstjenesten er et engasjert team som kan mye om det å starte og drive bedrift. De gir veiledning og hjelper deg fra drøm til virkelighet.

Etablererveiledning - et kommunalt gratis tilbud til de i kommunene eller for de som ønsker å flytte hit.

 

 

 

Etablererveiledningen i Midt-Buskerud er en gratis tjeneste til deg som har et ønske om, eller er i startfasen med å etablere egen bedrift.
Her får du veiledning, kunnskapstilførsel og mulighet for å bygge nettverk med andre som ønsker å starte egen bedrift. Tilbudet finansieres av kommunen og driftes av Buskerud Næringshage.

Les mer på Facebook - informasjon om kurs og veiledning
Les mer på nettsiden  - informasjon om kurs og veiledning

Nettverk
Vi setter deg gjerne i kontakt med våre nettverk.

Buskerud Næringshage
Buskerud Næringshage jobber med lokale bedrifter. Vi er et innovasjons- og utviklingsselskap som arbeider for vekst og nyskaping i distriktet. Vi viser vei slik at utviklignsen av nye bedrifter eller veksten i eksisterende næringer skal være vellykket.
Les mer her.

Innovsajon Norge
Innovasjon Norge skal bidra til vekst i norsk næringsliv gjennom kapital og kompetanse.
Innovasjon Norge har egne programmer for oppstartbedrifter, bedrifter som ønsker bistand til å satse internasjonalt, bedrifter med høyt fokus på innovasjon og utvikling, og for landbruksbedrifter.
Innovasjon Norge.

Inkubatorer - 34 inkubatorer i det nasjonale vekstprogrammet
En inkubator er et innovasjonsselskap som skal bidra til utvikling og etablering av nye vekstbedrifter og skape vekst i etablert næringsliv.
Inkubatoren tilbyg faglig og sosialt miljø hvor gründere, bedrifter, akademia, FoU-miljøer, investorer og andre kobles sammen.

Norges forskningsråd
Driver din viriksomhet med forskning og innovasjon som bygger verdifull kunnskap for en bærekraftig fremtid? Da kan kanskje Norges forskningsråd bidra til å finansiere denne.
Norges forskningsråd

Altinn
På siden Altinn, starte og drive bedrift, får du nyttig veiledning og råd knyttet til det å etablere din egen virksomhet.
Altinn - starte og drive bedrift

Arbeidstilsynet
Arbeidstilsynet hjelper deg til å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø i bedriften din.
Sjekk alltid omed Arbeidstilsynet at lokalene til den bedrift er godkjente, og at arbeidsrutinene ved bedriften ivaretar nødvendige hensyn.
Arbeidstilsynet

Mattilsynet
Alle virksomheter som jobber med produksjon, distribusjon og servering av mat må ha utstyr og rutiner som oppfyller viktige lover og forskrifter.
Her kan du lese mer om hva dette innebærer, og hva du må ha på plass før du starter opp:
Mattilsynet

Tolletaten
Dersom din bedrift planlegger å imortere og/eller eksportere varer./tjenester til/fra utlandet, må du forsikre deg om at det skjer i henhold til gjeldende regler for bl.a. toll, merverdiavgfit og særavgifter.
Tolletaten

Skatt Sør
På Skateetaten bedrift, får du hjelp med skatt og avgifter og finner skatterelatert informasjon for deg som skal starte og drive bedrift.
Skatteetaten

Viken fylkeskommune
Viken fylkeskommune

 

Ta kontakt med Buskerud Næringshage:

Buskerud Næringshage
Kommunehuset i Sigdal, 2. etasje
Borgestubakken 2
3350 Prestfoss

Benedikte Pettersen
Forretningsutvikler
Tlf. 476 16 136
benedikte@nhage.com