Etikkplakaten

Etikkplakaten. Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Sigdal kommune. Vedtatt av kommunestyret 21.09.2017.

Etikkplakaten finner du her.