Koronavirus - bilde pixabay

Korona: informasjon og registrering av selvtest

KLIKK HER

Flagg+redigert

Mottak av flyktninger

KLIKK HER

Etikkplakaten

Etikkplakaten. Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Sigdal kommune. Vedtatt av kommunestyret 21.09.2017.

Etikkplakaten finner du her.