Flagg+redigert

Krigen i Ukraina

KLIKK HER

Fakturering og innfordring

Økonomikontoret har ansvaret for all fakturering og innfordring i kommunen.

Kommunale avgifter på eiendommer som er tilkoblet offentlig vann og avløp faktureres med 6 fakturer pr. år. Øvrige eiendommer, herunder hytter, mottar 2 fakturaer pr. år for eiendomsskatt og evt. slamtømming.

Husleie for kommunale eiendommer, SFO og helsetjenester faktureres hver måned. I tillegg faktureres fortløpende for tjenester fra helsestasjon, utleie av samfunnshus, egenandel friskliv, refusjoner for skole, barnevern og barnehager, gebyrer fra teknisk avdeling, semesteravgift kulturskolen og avgifter knyttet til skjenkebevillinger mm.

Sigdal kommune drifter innfordring i egen regi og benytter systemet EIK i dette arbeidet. Hovedforfall er den 25. i måneden. Dersom det oppstår vanskeligheter med å få betalt en faktura til forfall, oppforer vi til å ta kontakt slik at vi kan få avtalen en betalingsavtale.