24. aug. 2020 kl. 09:41 19. mars 2020 kl. 14:20

INFORMASJON OM KORONA

Les mer

Fellingsrapport for rådyr

Vi minner om at fellingsrapport for rådyr skal leveres til landbrukskontoret snarest

Rapporten kan sendes pr. post eller e-post, alternativt over telefon til landbrukskontoret. Rapportering skal gjøres uavhenig av om det er felt rådyr eller ikke.

 

Rapporten sendes til:

Sigdal kommune
Landbrukskontoret
Borgestubakken 2
3350 PRESTFOSS

eller

post@sigdal.kommune.no