Fellingsrapporter

Vi minner om at det er tid for fellingsrapporter for hjortevilt og innlevering av elgtenner. Husk å levere fellingsrapporter for rådyr. Det skal også rapporteres om det ikke er felt noe, og det skal skilles mellom kalv og voksent dyr.

Fristen er tre uker etter jakttidens slutt. Bruk svarslipp eller send en mail til landbrukskontoret: Gunhild.Rishovd.Korsboen@sigdal.kommune.no Oppgi hvilken vald det gjelder.