Vaksine_400x244

INFORMASJON OM KORONA OG VAKSINE

KLIKK HER

Fiskefondet Horgafondet - søknadsfrist 1. november

Horgafondet er et fond til fremme av fiske i Sigdal. Tiltak i Horgavassdraget prioriteres, men andre søknader kan også vurderes.

Søknaden skal være skriftlig og sendes på epost til post@sigdal.kommune.no eller pr post til Sigdal kommune, Borgestubakken 2, 3350 Prestfoss.

Eventuelle spørsmål rettes til landbrukskontoret ved skogbrukssjefen.

Fondets vedtekter finnes her.