Vaksine_400x244

INFORMASJON OM KORONA OG VAKSINE

KLIKK HER

FN's 17 bærekraftsmål - et bærekraftig Sigdal mot 2035

25. mars 2021

Nå starter Sigdal kommune arbeidet med rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2022-2035. Samfunnsdelen er kommunens viktigste verktøy for planleggingen av framtida. Arbeidet med å få inn nødvendig informasjon fra innbyggerne og fritidsbeboerne om hvilken utvikling man ønsker for Sigdal begynner derfor også nå. 

Kommunenes planlegging for framtida skal være bærekraftig, og FNs 17 bærekraftsmål legges til grunn for dette. Her er en lenke til temakort og spørsmål som vi har utarbeidet for medvirkning og tilbakemelding fra innbyggere og fritidsbeboere. Klikk HER. PDF document ODT document Vi oppfordrer alle innbyggere og fritidsbeboere til å komme med tilbakemeldinger, alles stemmer er viktig får å få innspill til hva man mener er viktig og riktig utvikling for Sigdal.

Velg ett eller flere temakort som du brenner for og svar på disse. Diskuter gjerne i egen husstand. Lever elektronisk til post@sigdal.kommune.no, eller send de via posten om det er enklest for deg (adr.: Sigdal kommune v/kommuneplanlegger, Borgestubakken 2, 3350 PRESTFOSS). Bidragene vil være anonymisert.

Frist 1. september 2021.

 

FN's bærekraftsmål.png