Vaksine_400x244

INFORMASJON OM KORONA OG VAKSINE

KLIKK HER

Fond til turist- og friluftsformål - søknadsfrist 1. oktober

Formålet med tilskuddet er å gjøre Sigdal kommune tilgjengelig for varierte og gode opplevelser sommer som vinter. Dette vil vi bla oppnå ved å opprettholde og videreutvikle sti- og løypenett vårt, slik at det holder en høy standard både for fritidsbeboere, fastboende og tilreisende. I tillegg skal opplevelsen av bygda vår bedres gjennom å gi økt innsyn i natur- og kulturlandskapet for både tilreisende og fastboende.

Les mer på vedlagte retningslinjer evt ta kontakt med landbrukskontoret.