Foreldrebetaling SFO

Oppdatering 08.04 og 21.04
Kriseledelsen i Sigdal har besluttet å opprettholde stenging av skoler/ barnehager frem til og med 24.04.2020.

Når SFO åpner igjen 27 04, gjelder vedtektene for SFO og foreldrebetalingen blir som vanlig, med unntak av kostpenger. Som et av tiltakene for å forhindre smitte, blir det ikke servert mat på SFO resten av skoleåret, og det vil ikke faktureres for kost. Elevene må selv ha med niste. 

Foreldre skal betale fra den dagen de igjen får tilbud om plass og gjelder uansett om plassen benyttes eller ikke.
Foreldrebetaling for mars måned gikk som normalt, og Sigdal kommune vil sende ut faktura for mai måned med fratrekk for 1/2 foreldrebetaling for mars. 


Oppdatering 13.03

Sigdal kommune vil ikke kreve betaling fra brukerne for den tiden SFO er stengt.

Jfrr. uttalelse fra Barne- og familiministeren 13.03.2020.

V ber om at utsendt faktura for mars 2020 betales, og perioden med stengt SFO i mars vil trekkes fra på en senere faktura.

Det vil ikke bli sendt ut ny faktura for SFO før tilbudet åpnes igjen.