Formannskapsmøte onsdag 20. mai

Formannskapet avholder møte onsdag 20. mai kl. 09.00. Alle politiske møter er åpne, dette kan ikke gjennomføres nå på grunn av koronapandemien. Formannskapsmøte vil derfor streames.