Koronavirus - bilde pixabay

Korona: informasjon og registrering av selvtest

KLIKK HER

Flagg+redigert

Mottak av flyktninger

KLIKK HER

Forvaltningsavdelingen

Shekib Lotfi Leder    shekib.lotfi@sigdal.kommune.no
Thea Solum Saksbehandler for reguleringsplaner 

thea.solum@sigdal.kommune.no

Bente Grøterud Saksbehandler bente.groterud@sigdal.kommune.no
Vidar Paulsen Saksbehandler utslipp vidar.paulsen@sigdal.kommune.no
Mats Andreas Tandberg Tilsyn, saksbehandler private avløp

mats.andreas.tandberg@sigdal.kommune.no

Gudrun Bjerke Oppmåling
 
Torbjørn Lund Oppmåling torbjorn.lund@sigdal.kommune.no
Margarita Lankina Saksbehandler byggesak

margarita.lankina@sigdal.kommune.no   

Helge Nerum Saksbehandler byggesak helge.nerum@sigdal.kommune.no

 

Avdelingen nås på tlf. 32 71 14 00
 

Hovedoppgavene til avdelingen er å behandle saker etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven og utslipp etter forurensningsloven.

Avdelingen har også ansvaret for GIS (geografiske informasjonssystemer). Det vil si å legge til rette for og forvalte arealinformasjon.

Avdelingen driver saksbehandling innen følgende fagområder:

  • deling og oppmåling
  • byggesaker
  • utslippssaker
  • reguleringsplaner

Vi etterstreber å holde god kvalitet og rask tilbakemelding til våre kunder. I perioder er det høy aktivitet for avdelingen. Vi ber derfor om at de som har konkrete saker forbereder seg før de tar kontakt med oss. Før dere ringer til oss, finn frem:

  • hvem som evt. er saksbehandler
  • gårds-/bruksnummer evt. saksnummer

Dette for at dere raskt blir satt til riktig person og at vi raskt finner saken. I blant gir vi bedre svar dersom det sendes e-post til saksbehandler som har saken. Da vil vi kunne linke til viktig informasjon når vi sender svar.

For de som tenker å ha møte med saksbehandler anbefaler vi at det gjøres avtale på forhånd. Det er ikke alltid vi kan gi svar dersom saksbehandler er opptatt.

Nyttige linker:
http://www.dibk.no/no/Tema/bygg-uten-a-soke/