Vaksine_400x244

INFORMASJON OM KORONA OG VAKSINE

KLIKK HER

Fritidskontakt

Målsetning:
Hovedformålet med fritidskontakt-ordningen er å hjelpe brukerne til å orientere seg i nærområde og å bruke nærmiljø og sosiale institusjoner som er nødvendig for å leve et normalt sosialt liv.

Generelt:
Fritidskontakt tildeles i henhold til Helse og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd, nr 6b: ”personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt.”
”Formålet er å hjelpe den enkelte til en meningsfull fritid og samvær med andre”

Tjenesten fritidskontakt gis fra tjenester til funksjonshemmede og fra avdeling for psykisk helse, og kan gis alene eller i grupper med flere.

Kontaktperson: Virksomhetsleder Turid Flaget
Telefon: 32 71 22 00
E-post: turid.flaget@Sigdal.kommune.no