Koronavirus - bilde pixabay

Korona: informasjon og registrering av selvtest

KLIKK HER

Flagg+redigert

Mottak av flyktninger

KLIKK HER

Ønsker du å jobbe som frivillig - eller har du behov for hjelp av en frivillig?

Å være frivillig er å låne bort litt av seg selv, og få mye tilbake!
Å være frivillig er en flott måte å bidra til samfunnet, lære nye ting og kanskje få nye venner?

Kanskje er du pensjonist og føler at dagene begynner å bli lange. Kanskje er du ung og vil øke din livserfaring gjennom kontakt med andre.
Du kan være en arbeidssøker som ønsker å gjøre noe positivt i en vanskelig jobbsøkingstid.
Det kan være akkurat deg som leser dette.

Vi trenger deg!
Sigdal kommune har, som alle andre kommuner stort behov for frivillige. Hjemmeboende og beboere på sykehjem kan føle seg ensomme i hverdagen, og kan trenge litt bistand til økt livskvalitet gjennom dagen.

Eksempel på frivillig arbeid kan være; følgehjelp til frisør, kirkegården, bank, butikk eller lignende.
Det kan være å underholde, lese, gå turer, telefonkontakt, hjelp til data og mobil eller komme på besøk og prate sammen.
Evt. gressklipping, hagestell, snømåking eller lignende.

Hvor mye tid du vil bruke, og hva du ønsker å bidra med, bestemmer du selv. Det er ikke så mye som skal til alltid!
Frivilligheten er frivillig, og det er deg selv som bestemmer hvor mye tid du ønsker å bruke.

Det er ingen langsiktig avtale - synes du det er givende, fortsetter du.

Selv om man ikke får betalt for å være frivillig, stilles det noen krav. Du må møte opp som avtalt, og gjøre det som dere har avtalt.
Dersom noe skulle komme i veien, gir du beskjed til den du har avtale med.

Alle som jobber frivillig har taushetsplikt.

Å gjøre noe for andre, gjør noe for deg!

Har du spørsmål om det å være frivillig, eller ønsker å bidra - ta kontakt med 

Sigdal Frivilligsentral her, eller kontakt 

Monica Winther
Daglig leder

Epost: frivillig@sigdal.kommune.no
Mobil: 48 00 16 15

Sigdal Frivillig.png