Flagg+redigert

Krigen i Ukraina

KLIKK HER

FV. 287 stenges for trafikk i området Lauvlia i perioden 20. juni til 16. september.

FV. 287 stenges for trafikk i området Lauvlia i perioden 20. juni til 16. september, vestsida av Soneren. Veien stenges i ukedagene fra kl. 07.00 mandag til kl. 13.00 fredag. Omkjøring via Eidalsveien, østsida av Soneren. Det skal foretas en oppgradering på strekningen forbi Lauvlia med nye stikkrenner og masseutskiftninger.

Viken fylkeskommune informerer:

  • Stenging i uken fom 20/6 tom 16/9, helgeåpen gjennomkjøring med nedsatt hastighet og ev. lysregulering.
  • Ferie hos entreprenør uke 29-30, gjennomkjøring med nedsatt hastighet og ev. lysregulering.
  • Ferdig slitelag planlagt senest siste september.
  • Ferdig puss/ anlegg/ entreprenør skal forlate anlegg, siste oktober
  • Det vil bli skiltet til Lauvlia Th. Kittelsen museet samt bobilcampingen sammen med omkjøringsveien.