Flagg+redigert

Krigen i Ukraina

KLIKK HER

Fv. 287 stenges fra 16. mai

Fv. 287 stenges på strekningen Tingstad bru – Bakke bru i perioden fra 16. mai til medio august.

På grunn av veiarbeider på strekningen. Omkjøring er skiltet. Veien vil være åpen på strekningen i store utfartshelger og starten på fellesferien.

Les mer her: https://viken.no/tjenester/vei-og-kollektiv/fylkesvei/veiprosjekter/veiprosjektartikler/fv-287-tingstad-bru-tukudalen.22302.aspx