Fysioterapi/ ergoterapi

Fysioterapi/ergoterapi

Fysioterapi og ergoterapi i kommunal regi skal gi befolkningen et best mulig tilbud i kommunen, som er faglig forsvarlig med hensyn til behov, kvalitet og prioritering. Virksomheten skal være en pådriver for en best mulig livsstil blant befolkningen.

Ergoterapi

Ergoterapi bygger på det grunnsyn at det er av helsemessig verdi å kunne føre et aktivt og selvstendig liv. Målsetningen for ergoterapi er å fremme menneskers mulighet til å fungere i sine omgivelser og mestre daglige gjøremål.

Fysioterapi i hjemmet

Fysioterapi i hjemmet er et tilbud til de av kommunens innbyggere som har behov for fysikalsk behandling og som av ulike årsaker ikke er i stand til å reise til fysikalsk institutt.

Fysioterapi på helsestasjonen

Fysioterapeuten jobber sammen med helsesøster og foretar bl.a. undersøkelse av motorisk/perseptuell utvikling hos babyer og barn ved henholdsvis 4-månederskontroll og 4-årskontroll.