Koronavirus - bilde pixabay

Korona: informasjon og registrering av selvtest

KLIKK HER

Flagg+redigert

Mottak av flyktninger

KLIKK HER

Fysioterapi i hjemmet

Fysioterapi i hjemmet er et tilbud til de av kommunens innbyggere som har behov for fysikalsk behandling og som av ulike årsaker ikke er i stand til å reise til fysikalsk institutt.

 

Mål for fysioterapi i hjemmet kan være:

  • å bedre funksjonsnivået og oppnå størst mulig grad av selvstendighet etter oppstått skade eller sykdom
  • å opprettholde eller bedre funksjonsnivået, samt bevare størst mulig grad av selvstendighet, ved kronisk eller progredierende sykdom
  • å bedre eller vedlikeholde evnen til å utføre dagliglivets aktiviteter med størst mulig grad av selvstendighet
  • smertelindring

Tiltak ved fysioterapi i hjemmet kan være:

  • ADL- og funksjonstrening
  • styrke- og utholdenhetstrening
  • bevegelighetstrening
  • massasje/tøyninger
  • elektroterapi/laserbehandling

Ved behov for fysioterapi i hjemmet kan man kontakte hjemmetjenesten på tlf. 32 71 22 00, som da formidler forespørselen videre til fysioterapeutene. Fysioterapeutene kan også nås direkte på tlf. 32 71 22 18.