Koronavirus - bilde pixabay

Korona: informasjon og registrering av selvtest

KLIKK HER

Flagg+redigert

Mottak av flyktninger

KLIKK HER

Fysioterapi på helsestasjonen

Fysioterapeuten jobber sammen med helsesøster og foretar bl.a. undersøkelse av motorisk/perseptuell utvikling hos babyer og barn ved henholdsvis 4-månederskontroll og 4-årskontroll.

Andre oppgaver er instruksjon og veiledning til foreldre med barn med sen eller avvikende motorisk utvikling, eller med ortopediske/muskulære problemer. Slik veiledning foregår som oftest i tilknytning til kontroll. I tillegg innkaller som regel fysioterapeuten foreldre og barn til ny kontroll etter en tid for å vurdere utviklingen siden forrige kontroll.

Ved behov henviser fysioterapeuten barnet videre til 2. linjetjenesten (Habiliteringsteamet i Buskerud eller Kongsberg Sykehus) for undersøkelse/utredning der.

Fysioterapeuten er ellers tilgjengelig etter avtale.