Gjensidigestiftelsen - støtte til å skape en god sommer for barn og unge

Gjensidigestiftelsen inviterer nå små og store organisasjoner i hele Norge til å søke om midler til barn og unge. Målet er at flest mulig kan ha noe å glede seg til i sommer. Vemund Trøseng Skatvedt fra Sigdal i Viken er kundevalgt i Gjensidigestiftelsen. Nå oppfordrer han alle lag og organisasjoner i nærmiljøet om å søke om midler for å skape en god sommer for barn og unge i deres kommune.

Skap en god sommer for barnog unge i Buskerud!

Gjensidigestiftelsen inviterer nå små og store organisasjoner i hele Norge til å søke om midler til barn og unge. Målet er at flest mulig kan ha noe å glede seg til i sommer.

Vemund Trøseng Skatvedt fra Sigdal i Viken er kundevalgt i Gjensidigestiftelsen. Nå oppfordrer han alle lag og organisasjoner i nærmiljøet om å søke om midler for å skape en god sommer for barn og unge i deres kommune.

Alle har hatt en annerledes vår i år. Mange barn og unge har lengtet etter å ha det gøy sammen med venner. Noen har færre muligheter enn andre til å reise bort og oppleve nye ting, og derfor har Gjensidigestiftelsen avsatt 50 millioner kroner til sommeraktiviteter for barn og ungdom. Målet er at disse midlene skal bidra til lystbetonte aktiviteter og mestringsopplevelser i sommer.

Aktivitetene skal gi gode sommeropplevelser. Tiltak hvor unge engasjeres i meningsfylte aktiviteter. Vi vil prioritere å gi midler til aktiviteter som er gratis, åpne og inkluderende og som retter seg mot sårbare grupper, sier Vemund.

Kort tidsfrist :
Vi ber nå lag og foreninger om å se på muligheter og søke så snart de har anledning. Søknadsfristen er kort, og alle søknader må inn før 1. juni for at vi skal rekke å iverksette tiltakene innen ferien, forklarer Vemund videre.

Utfordringen som nå sendes ut til frivillige lag og foreninger er å skape aktiviteter som gir gode sommeropplevelser, og tiltak hvor unge engasjeres i meningsfylte aktiviteter for alle. I tillegg ønsker vi søknader om digitale inkluderende møteplasser, sier Vemund. Det siste er et resultat av stor etterspørsel i kjølvannet av Korona-situasjonen. Selv om myndighetene nå lemper på restriksjonene, vil det fortsatt være et stort behov for digitale møteplasser.

- Informasjonen om hvordan man søker og hvilke kriterier som må oppfylles for å søke finnes på www.gjensidigestiftelsen.no avslutter Vemund T. Skatvedt

Om Gjensidigestiftelsen

Gjensidigestiftelsen jobber for å skape et tryggere, sunnere og mer aktivt samfunn gjennom å støtte ildsjeler og frivillige organisasjoner. Midlene til denne type prosjekttildelinger kommer fra avkastning etter finansielle investeringer Som største eier i Gjensidige med 62 prosent av aksjene, er vi med på å videreføre 200 års forsikringshistorie i Norge.

Fra og med etableringen i oktober 2007 og frem til og med 2019 har Gjensidigestiftelsen tildelt rundt 2,4 milliarder kroner til omtrent 7600 ulike prosjekter for å fremme trygghet og helse.          Les mer på www.gjensidigestiftelsen.no