Koronavirus - bilde pixabay

Korona: informasjon og registrering av selvtest

KLIKK HER

Flagg+redigert

Mottak av flyktninger

KLIKK HER

Gratis webinar om "Barns seksuelle helse" for foreldre/foresatte

DatoHelsedirektoratet har gitt tilskudd til å gjennomføre webinar med fokus på barns seksuelle helse. Det er fortsatt ledige plasser på webinaret som arrangeres 25. november fra
18:00 - 19:15. 

Webinaret arrangeres den 25. novemberog hensikten med webinaret er å gjøre foreldre i barnehagene trygge på å snakke med barn om seksualitet og seksuell helse, og derigjennom forebygge overgrep mot barn. 
Har barn seksuelle følelser? Hvordan skal vi møte og veilede barn i deres utforskende lek når den oppstår i barnehagen eller hjemme uten å påføre dem skam og tabuer?
Hvilke forpliktelser har barnehagene gjennom rammeplanen, Helsedirektoratet og WHO og FN`s Barnekonvensjon?

Ytterligere informasjon om webinaret finner du på nettsida