Hanne Bredde Vig tilsatt som ny oppvekstsjef i Sigdal kommune

Hanne Bredde Vig, 54 år, fra Drammen er tilsatt som ny oppvekstsjef i Sigdal kommune.


Hun er utdannet sivilagronom og har mastergrad i utdanningsledelse. 
Hun har flere års erfaring som lærer i grunnskolen og videregående skole, og har de siste 5 årene arbeidet som avdelingsleder i videregående skole.
Hanne Bredde Vig tiltrer stillingen 25. september 2020.

 

Hanne Bredde Vig - oppvesktsjef fra 25.09.2020.jpg