Koronavirus - bilde pixabay

Korona: informasjon og registrering av selvtest

KLIKK HER

Flagg+redigert

Mottak av flyktninger

KLIKK HER

Helse- og omsorgstjenester

 • Ambulerende vaktmester
 • Avlastning i institusjon
 • Avlastning utenfor institusjon
 • Brukerstyrt personlig assistent
 • Dagopphold på Sigdalsheimen
 • Dagsentertilbud
 • Ergoterapitjeneste
 • Fritidskontakt
 • Fysioterapitjeneste
 • Hjemmesykepleie
 • Hverdagsrehabilitering
 • Individuel plan
 • Korttidsopphold, rehabiliteringsopphold og langtidsopphold på Sigdalsheimen
 • Langtidsopphold i barnebolig
 • Nattopphold på Sigdalsheimen
 • Omsorgsstønad
 • Praktisk bistand/hjemmehjelp
 • Praktisk bistand; opplæring dagliglivets gjøremål
 • Psykisk helse og rustjeneste
 • Tilkjørt middag
 • Tilrettelagt bolig/boligtilbud
 • Trygghetsalarm

Vi benytter ett felles skjema for ovennenvnte tjenester:

Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester barn og unge under 18 år
Søknadsskjema for helse- og omsorgsstjenester voksne

Eget søknadsskjema gjelder for:

 • Ledsagerbevis (eget søknadsskjema i skjemabanken på forsiden)
 • Parkeringsbevis (eget søknadsskjema i skjemabanken på forsiden)
 • Transporttjeneste for funksjonshemmede (søkes Fylkeskommunen)