Helse og sosial

Benker i sansehagen

Om Helse og sosial

Sektoren Helse og sosial består av følgende virksomheter:

  • Sigdalsheimen og hjemmetjenestene
  • Tjenester til funksjonshemmede
  • Psykisk helse og rustjenesten
  • Forebyggende helse
  • Legetjenestene
  • NAV/ sosiale tjenester
  • Barnevern