Helsestasjon for barn 0-5 år

Kontaktinformasjon

Helsestasjonens målsetning er å:

- fremme barns fysiske, psykiske og sosiale helse, samt å forebygge sykdom og skade.

- gi foreldrene råd og veiledning som kan bidrå til å gi barna best mulige oppvekstvilkår.

Vi ønsker at helsestasjonen skal være stedet for utveksling av kunnskap om barnets utvikling og helse. Helsestasjonen er et frivillig tilbud, men alle barn har lovbestemt rett til helsekontroll.

Helsesykepleier:

 • Hjemmebesøk etter fødsel
 • Oppstart av barselgrupper
 • Konsultasjoner, kontroller og vaksinasjoner, etter følgende program:
  • Hjemmebesøk
  • 1 mnd kontroll
  • 6 ukerskontroll, med legeundersøkelse
  • 2 mndrskontroll, med vaksinering (rotarix)
  • 3 mndrskontroll, med vaksinering (hexyon, prevenar og rotarix)
  • 4 mndrskontroll, med fysioterapeut
  • 5 mndrskontroll, med vaksinering (hexyon og prevenar)
  • 6 mndrskontroll, med legeundersøkelse
  • 7-10 mndrskontroll, ved behov
  • 11 mndrskontroll, med vaksinering (hexyon og prevenar)
  • 12 mndrskontroll, med legeundersøkelse
  • 15 mndrskontroll, med vaksinering (MMR)
  • 2 årsgruppe, med tannpleier
  • 3 årskontroll, med lege
  • 4 årskontroll, med fysioterapeut,(syn, hørsel, språk)
  • Skolestartundersøkelse (syn, hørsel, lege)
  • For videre løp, se "Skolehelsetjenesten"
 • Henvisning til andre instanser ved behov.
 • Praktisk hjelp i hjemmet ved husmorvikar
 • ICDP-kurs (foreldreveiledning)

Kontaktinformasjon Helsestasjon for barn

  Ansvar E-post Telefon
Ledende helsesykepleier
Gunhild Aaby Albjerk
 
     Helsestasjonen gunhild.a.albjerk@sigdal.kommune.no

32 71 14 37 / 

91344552

Helsesykepleierer
Annika Torgersen Gamst
 
    Helsestasjon barn Solumsmoen-Prestfoss annika.gamst@sigdal.kommune.no 32 71 14 39
Helsesykepleierer
Bente Såstad
 
    Helsestasjon barn Prestfoss-Eggedal bente.saasta@sigdal.kommune.no

32 71 14 39 /

90 15 62 20