Vaksine_400x244

INFORMASJON OM KORONA OG VAKSINE

KLIKK HER

Hjelp oss å holde Sigdal rent og pent!

Våre renovatører opplever for tiden at folk er ivrige på vårrydding. Dette er veldig bra! Ved tømming av avfall, fjerning av opp-feiet grus og hageavfall husk følgende:

 

 

  • Ikke kast opp-feiet grus og stein i søppelkassen din, dette blir svært tungt å løfte på for renovatøren, og brenner dårlig når avfallet kommer til forbrenning!
  • Avfall utover normalt restavfall som går i søppelkassen din må leveres på gjenvinningsstasjonen i Nedre Eggedal. Fastboende skal ikke kaste avfall i containerne for hytterenovasjon, og heller ikke sette igjen noe utenfor containerne. Det siste gjelder også hytteeiere.
  • Dette gjelder også hageavfall / hogstavfall. Vennligst ikke kast dette i containere, i skråninger i utkant av containerplasser eller andre steder som ikke er din egen private grunn.

 

Hjelp oss å holde Sigdal rent og pent!

 

Med vennlig hilsen renovatør og kommunen.