Flagg+redigert

Krigen i Ukraina

KLIKK HER

Hjelpemidler

Kortvarig lån av hjelpemidler
Har du behov for kortvarig lån av hjelpemidler finnes det et begrenset utvalg av hjelpemidler på det kommunale korttidslageret. Det er vanlig å få låne hjelpemidler fra kommunen i forbindelse med f.eks. operasjon eller brudd. Vi kan låne ut bl.a.krykker, toalettforhøyere, rollatorer og rullestoler på kort varsel. Henvendelse til sentralbordet Helse/Sosial, 32 71 22 00.

Har du behov for nye doppsko («gummiknotter»), myke håndtak eller ispigger på egne krykker som ikke er utlånt fra kommune eller hjelpemiddelsentral, må du kjøpe det i vanlig handel, f.eks. på apotek.

Langvarig behov for hjelpemidler
Har du behov for langvarig utlån av hjelpemidler kan du ha rett på å få utlånt hjelpemidler fra hjelpemiddelsentralen. Kommunens ergoterapeut og fysioterapeuter er behjelpelig med utredning, vurdering og søknad. Henvendelse til sentralbordet helse og sosial, 32 71 22 00.

Syn- og hørselkontakt
Kommunen har en egen synskontakt og hørselkontakt. De er kontaktpersoner når det gjelder utlån av syns- og hørselshjelpemidler. Henvendelse til sentralbordet helse og sosial, 32 71 22 00.