Hjemmetjenesten i Sigdal

Hjemmetjenesten i Sigdal omfatter:

  • Hjemmesykepleie
  • Hjemmehjelp (praktisk bistand)
  • Matombringing
  • Trygghetsalarm
  • Ambulerende vaktmester
  • Bistand ved søknad om omsorgsbolig

Andre opplysninger/viktig å merke seg:

 

Dersom du har behov for hjemmetjenester, ta kontakt med resepsjonen på Sigdalsheimen på telefon: 32 71 22 00. De vil sette deg i kontakt med rette vedkommende.

 

Alternativt kan det sendes søknad til:

Sigdal kommune
Helse og sosial
3350 PRESTFOSS.

Kontaktperson: Lena Tovsrud

Telefon: 32 71 22 00
E-post: lena.tovsrud@sigdal.kommune.no